WAKAF TUNAI SEBAGAI SALAH SATU

 SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM

Oleh: Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI.

A. Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang  mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteaan masayarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (philanthropy) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.[1]

 

[1] Abdul aziz setiawan. Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Ummat. Dalam www. hidayatullah.com  

Selengkapnya klik disini.