PROFILE PEGAWAI

Pejabat Kepaniteraan

 

 

Nama

N I P

Pangkat

Golongan

Jabatan

 

 

:

:

:

:

:

 

 

Renny Susanti, S. Ag.

19710920 199603 2 001

Pembina

IV/a

Panitera

DETAIL PROFIL

 

 

Nama

N I P

Pangkat

Golongan

Jabatan

 

 

:

:

:

:

:

 

 

Khairunnisa, S.Ag.

19750520 200112 2 002

Penata Tk.I

III/d

Panitera Muda Hukum

DETAIL PROFIL

 

 

Nama

N I P

Pangkat

Golongan

Jabatan

 

 

:

:

:

:

:

 

 

Yusmaniar, S.H.

19730124 200012 2 001

Penata Tk. I

III/d

Panitera Muda Permohonan

DETAIL PROFIL

 

Nama

N I P

Pangkat

Golongan

Jabatan

 

:

:

:

:

:

 

 

 

 

Panitera Muda Gugatan